ลงทะเบียน


ที่อยู่ปัจจุบันหากท่านไม่สามารถกดปุ่มลงทะเบียนได้เนื่องจาก
1. หมายเลขบัตรประชาชนของท่านซ้ำกับในระบบที่มีอยู่
2. หมายเลขบัตรประชาชนของท่านไม่ถูกต้อง
3. ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง